Skip to main content
Talent

Controle werklozen

Sinds 2016 voert VDAB het controlebeleid van de werklozen uit. Na 1 jaar uitvoering bleek die niet afdoende. Het aantal sancties en verwittigingen lijkt beperkt te zijn in vergelijking tot de andere gewesten. 

Ondertussen kent Vlaanderen een recordaantal openstaande vacatures, er is dus nood aan een stevig activeringsbeleid om de ruim 200.000 werklozen toe te leiden naar jobs. 

Gedurende 2017 is er een actieplan opgesteld om de controle en opvolging door de VDAB effectiever en efficiĆ«nter te maken. De eerste resultaten naar striktere en nauwkeurigere opvolging worden zichtbaar maar in 2018 zal moeten blijken of de bijgestuurde aanpak structurele resultaten oplevert en zodoende er sneller wordt ingespeeld op de noden van de arbeidsmarkt.

Controle werklozen

Door de oplopende krapte is er eveneens nood aan meer individuele beroepsopleiding (IBO). De IBO wordt hervormd en vereenvoudigd ten aanzien van werkgevers. Daarnaast sluit Voka met de Minister voor Werk een arbeidspact af dat moet resulteren in een betere wisselwerking tussen bedrijven en VDAB en een verdubbeling van IBO's.

Sonja Teughels - Senior Adviseur Arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be -  0472 34 26 60
ING
SD Worx