Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Symposium "Technologie in onderzoek en ontwikkeling voor Veerkrachtig Ouder worden"
Symposium
  • 29/10/2019

Symposium "Technologie in onderzoek en ontwikkeling voor Veerkrachtig Ouder worden"

Het Fonds Gerontologie van de Universiteit Derde Leeftijd Leuven organiseert samen met Voka Health Community op zaterdag 1 februari 2020 een symposium over ‘Technologie in onderzoek en ontwikkeling voor Veerkrachtig Ouder worden’.
 

Ouder worden komt vaak op een negatieve wijze in beeld. Maar in dit symposium ligt de focus op de positieve aspecten, op de veerkracht waarmee de oudere generaties de uitdagingen die gepaard gaan met hun hoge leeftijd aangaan. Veerkrachtig ouder worden vereist inspanningen op o.a. biomedisch, psychologisch, sociologisch en technologisch vlak. De vele mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, hebben een groot potentieel op bovengenoemde vlakken. Om dit maximaal te optimaliseren brengen wij graag de onderzoeksexpertise en innovatie vanuit de diverse onderwijs- en kennisinstellingen én de bedrijfswereld in Vlaanderen samen in één symposium. Doel is: de kruisbestuiving rond de ontwikkeling van een breed gamma van technologische producten, toepassingen of diensten gericht op oudere gebruikers en hun omgeving of waar ouderen een potentiële doelgroep zijn zo optimaal mogelijk te faciliteren. De ambitie is om de interdisciplinariteit en interactie tussen verschillende partners verder te stimuleren en zo sneller tot bruikbare en marktklare oplossingen te komen. Daarnaast zullen ook vertegenwoordigers van verschillende gebruikersgroepen uitgenodigd worden om de interactie mee aan te gaan. Het symposium eindigt met een posterbeurs en netwerkreceptie om verdere interactie en samenwerking te faciliteren.
Het symposium is niet gericht op reeds bestaande producten die al op de markt zijn voor ouderen maar richt zich op ontwikkeling en innovatie.

Heeft u interesse om uw ontwikkeling of onderzoek te komen toelichten op ons symposium én verdere interactie met ontwikkelaars, onderzoekers, clinici of eindgebruikers aan te gaan? Bezorg ons dan uw abstract! Voor elk abstract dat wordt ingediend, wordt een mondelinge pitch van 1 minuut voorzien (mede afhankelijk van het aantal ingediende abstracts) op het symposium en kan een poster worden opgehangen op de posterbeurs.

Praktische informatie voor het indienen van uw abstract:
1. Het abstract wordt neergeschreven in het Nederlands of Engels en bevat tussen de 50 en 300 woorden.
2. Het abstract omvat een korte beschrijving van het ontwikkelings- of innovatieve aspect van uw onderzoek/ontwikkeling en waarom deze interessant is voor de oudere populatie.
3. Deadline voor indienen abstract is 27 november 2019 en abstracts worden ingediend via volgende link: https://forms.gle/3g9ZYiYKn5VyNDCq7.
4. Aanvaarding van uw abstract wordt bekend gemaakt tegen 10 januari 2020. Met het indienen van een abstract bent u automatisch ingeschreven voor het symposium.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

VZW - vGD
ING
SD Worx