Skip to main content
West-Vlaamse lobbydossiers

Onze speerpunten voor Zuid-West-Vlaanderen

Drie prioriteiten bepaalde Voka West-Vlaanderen aan het begin van het jaar voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

1) Verder werk maken van een multimodale ontsluiting in Zuid-West-Vlaanderen

2018 is het jaar waar de ambitie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen duidelijk zal worden op vlak van mobiliteit. Zowel het dossier van de ring rond Kortrijk als het dossier van het Kanaal Bossuit-Kortrijk moeten een volgende stap kunnen nemen. Beide dossiers zijn van groot belang om de multimodale ontsluiting van de volledige regio te waarborgen. Voor beide dossiers zijn momenteel studies lopende. Voka rekent er sterk op dat de vooropgestelde deadlines van respectievelijk de zomer van 2018 en het najaar van 2018 gehaald zullen worden. Daarnaast verwachten we dat er reeds voldoende middelen gereserveerd worden om de nodige investeringen waar te kunnen maken. Enkel zo zullen de studies geen dode letter worden.

Voor beide dossiers vindt Voka de inspraak van de ondernemingen zeer belangrijk, gezien zij samen met de vele medewerkers niet onbelangrijke gebruikers zijn van deze infrastructuren. Het is nu aan de lokale besturen en Vlaamse overheid om te laten zien hoezeer ze het menen met de ambitie voor de regio op vlak van mobiliteit.

2) Inzetten op een woon-werkverkeer 3.0

Voka zal in 2018 een aantal initiatieven nemen om de medewerkers van haar leden op een andere manier het woon-werkverkeer te laten aanvatten. Hiermee wil ze enerzijds een antwoord bieden aan de toenemende opstopping van onze wegen en anderzijds wil Voka het duurzame aspect van woon-werkverkeer belichten.

Zo zal Voka in het voorjaar de mobiliteitsproblematieken bundelen op het bedrijventerrein Kortrijk-Noord. Samen met alle betrokken actoren wordt er een aanzet gegeven om tot concrete oplossingen te komen om de verkeersafwikkelingen vlotter te laten verlopen. Op de mobiliteitsmarkt, georganiseerd in samenwerking met de bedrijventerreinvereniging, zullen medewerkers de diverse ontsluitingsmogelijkheden kunnen ontdekken.

3) Zakendoen in Frankrijk moet eenvoudiger

De Franse Wet Macron, die in werking trad in 2015, betekende een enorme financiële en administratieve last voor alle bedrijven die werknemers tewerkstellen in Frankrijk. Door een nieuw decreet in mei 2017 dreigden de administratieve kosten voor sommige bedrijven verder op te lopen tot boven 1 miljoen euro op jaarbasis. Daarnaast riskeren Belgische bedrijven ook hoge boetes indien ze niet aan alle verregaande verplichtingen voldoen. Bedragen lopen op tot 2000 euro per inbreuk per werknemer.

In het bijzonder de bedrijven in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen zijn getroffen gezien hun ligging in de grensregio met Noord-Frankrijk. Na verschillende klachten van getroffen ondernemingen bepleitte Voka een uitzondering voor de bedrijven in de grensregio. Voka voerde het voorbije jaar de politieke druk op in Brussel en Parijs en de boodschap werd gehoord. Een substantiële bijdrage die begin 2018 in voege moest gaan werd in december nog geschrapt en een belangrijke wijziging van de Wet Macron is gepland voor maart. Deze wetswijziging zou het mogelijk maken voor de bedrijven in de grensregio om een vrijstelling van bepaalde verplichtingen te verkrijgen. Dit zou de detachering van Belgische medewerkers in Frankrijk minder risicovol maken en de kosten en lasten zouden zo ook worden teruggeschroefd. Voka zal in 2018 dit dossier van nabij blijven opvolgen in het belang van de ondernemingen.”

Matthieu Marisse - regioverantwoordelijke Zuid-West-Vlaanderen - 056 23 50 64 - matthieu.marisse@voka.be

 

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx