Skip to main content
West-Vlaamse lobbydossiers

Onze speerpunten voor Midden-West-Vlaanderen

Voka ziet in 2018 3 belangrijke thema's in de regio: menselijk kapitaal, mobiliteit en zakendoen in Frankrijk.

1) Elk talent activeren op de arbeidsmarkt

Dat Midden-West-Vlaanderen te maken heeft met de grootste krapte op de arbeidsmarkt is geen nieuw gegeven. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk talenten aangesproken worden om een job aan te nemen in onze regio. Diverse initiatieven worden ondernomen, niet in het minst door Voka, om ook doelgroepen te activeren.

Voka wil in 2018 de lokale besturen uitdagen om mee na te denken over initiatieven om elk talent aan de slag te krijgen. Er zijn onder andere binnen onze provincie voorbeelden genoeg van hoe een lokaal bestuur kan inzetten op arbeidsmarkt. Zo kan een stad middelen vrijmaken om taalopleiding te voorzien, de contacten tussen onderwijs en ondernemingen faciliteren, nichegericht jobbeurzen organiseren etc. Voka daagt de lokale besturen uit om samen elk talent in de regio aan de slag te krijgen.

2) Mobiliteit regio Tielt opnieuw onderzoeken

Stilstaan is achteruitgaan. Dat principe geldt ook in en rond Tielt. Letterlijk dan. De mobiliteit Tielt en haar ruime omgeving staat reeds langer onder druk. In de toekomst zal dat alleen nog verder toenemen met de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die in het verschiet liggen. Het is dus niet meer vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf om de mobiliteitsknoop te ontwarren.

Voka vraagt de overheden om eindelijk werk te maken van een nieuwe, allesomvattende studie. Er zijn de laatste jaren heel wat factoren bijgekomen die een nieuw onderzoek meer dan verrechtvaardigen. Als we nu geen maatregelen nemen, dan zal de regio in en rond Tielt nog vaker stil komen te staan.

3) Zakendoen in Frankrijk moet eenvoudiger

De Franse Wet Macron, die in werking trad in 2015, betekende een enorme financiële en administratieve last voor alle bedrijven die werknemers tewerkstellen in Frankrijk. Door een nieuw decreet in mei 2017 dreigden de administratieve kosten voor sommige bedrijven verder op te lopen tot boven 1 miljoen euro op jaarbasis. Daarnaast riskeren Belgische bedrijven ook hoge boetes indien ze niet aan alle verregaande verplichtingen voldoen. Bedragen lopen op tot 2.000 euro per inbreuk per werknemer.

In het bijzonder de bedrijven in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen zijn getroffen gezien hun ligging in de grensregio met Noord-Frankrijk. Na verschillende klachten van getroffen ondernemingen bepleitte Voka een uitzondering voor de bedrijven in de grensregio. Voka voerde het voorbije jaar de politieke druk op in Brussel en Parijs en de boodschap werd gehoord. Een substantiële bijdrage die begin 2018 in voege moest gaan werd in december nog geschrapt en een belangrijke wijziging van de Wet Macron is gepland voor maart. Deze wetswijziging zou het mogelijk maken voor de bedrijven in de grensregio om een vrijstelling van bepaalde verplichtingen te verkrijgen. Dit zou de detachering van Belgische medewerkers in Frankrijk minder risicovol maken en de kosten en lasten zouden zo ook worden teruggeschroefd. Voka zal in 2018 dit dossier van nabij blijven opvolgen in het belang van de ondernemingen.”
 

Matthieu Marisse - regioverantwoordelijke Midden-West-Vlaanderen - 056 23 50 64 - matthieu.marisse@voka.be

 

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx