Skip to main content
West-Vlaamse lobbydossiers

Onze speerpunten voor de regio Brugge

Ruimte om te ondernemen, de link tussen onderwijs en bedrijfsleven, de Haven van Zeebrugge, de impact van de Brexit. Het zijn hot topics waaraan Voka West-Vlaanderen in 2018 werkt voor de regio Brugge.

1) Samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen verder bevorderen

In 2017 pionierde Voka West-Vlaanderen met het project “duaal leren in hoger onderwijs”. Bachelorstudenten van de hogeschool Vives kunnen daardoor dit academiejaar een stage lopen bij 35 bedrijven uit Noord-West-Vlaanderen. Dat illustreert duidelijk de wil én de inzet van de bedrijven om nauw samen te werken met het (hoger) onderwijs. 

Daarom wil Voka in 2018 samen met bedrijven, de lokale overheid en de onderwijs-/onderzoeksinstellingen een specifiek ecosysteem uitbouwen dat gericht is op innovatie, R&D, talent en ondernemerschap. Het doel van zo’n samenwerking is de creatie van meer innovatieve startups en spin-offs, een nog intensievere samenwerking tussen de hogeronderwijsinstellingen, enz.

Daarnaast zal Voka inzetten op de haven van Zeebrugge, waar meer dan 1.000 openstaande vacatures zijn. Door middel van specifieke stagetrajecten en hr-platformen zal deze uitdaging worden aangepakt. Daarnaast bekijkt Voka eveneens om vanuit de Havencel West-Vlaanderen Welt-trajecten specifiek voor havenbedrijven op te starten. Welt (WerkErvarings- en LeerTrajecten) helpt bedrijven bij de organisatie van werkervaringsprojecten. Zo krijgen werkzoekenden die niet de juiste competenties hebben of die te weinig werkervaring hebben, de kans om het vertrouwen van potentiële werkgevers te winnen.
   

2) Haal stadiondossier en bedrijventerreinontwikkeling uit elkaar

Dat er een groot tekort is aan bedrijventerreinen in de regio Brugge, blijkt uit de recente beslissing van de Vlaamse regering om bovenop wat reeds in de pipeline zit nog extra bedrijventerreinen te voorzien uit het reservepakket van Vlaanderen.

Tegelijkertijd sleept het dossier van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge intussen al 15 jaar aan. Hopelijk zit dat nu echter in zijn finale fase. Op 27 oktober 2017 heeft de Vlaamse regering het “Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan Brugge” (GRUP) definitief goedgekeurd en bijgevolg is het nieuwe plan eigenlijk van kracht. Aangezien enkele partijen al aangegeven hebben naar de Raad van State te zullen trekken tegen het nieuwe stadion en/of de bedrijventerreinen, blijft het zwaard van Damocles boven dit GRUP hangen.

Voka West-Vlaanderen is van oordeel dat het nu echt wel hoog tijd is dat dit dossier in zijn definitieve plooi valt en dat de nieuwe bedrijventerreinen, evenals het nieuwe stadion voor Club Brugge, gerealiseerd moeten worden. Voka West-Vlaanderen zal daarom ook in 2018 het belang van een snelle, finale beslissing onder de aandacht blijven brengen.

3) Vraag naar wind in de zeilen voor de nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge

Ook dit dossier sleept al lang aan: al  meer dan 13 jaar worden er verschillende studies en onderzoeken opgeleverd, maar zonder concreet resultaat. Een nieuwe sluis had er eigenlijk al lang kunnen en moeten liggen! Eind vorig jaar presenteerde de Vlaamse overheid de resultaten van het geïntegreerde onderzoek. Recent beloofde minister Weyts dat hij eind februari een definitieve en onomkeerbare beslissing over de locatie zal nemen. Voka West-Vlaanderen zal de minister aan zijn woord houden, want vanaf nu moet het echt vooruitgaan. In het kader van de bedrijfszekerheid van de haven is het van fundamenteel belang dat zo snel mogelijk wordt gestart met de bouw van een nieuwe, tweede zeesluis. 

4) Breng vaart in het project Stadsvaart !

Er werd een beslissing genomen over de nieuw te bouwen brug in Steenbrugge. En dat is een positieve zaak, zowel voor de mobiliteit in Brugge en Oostkamp als voor de binnenvaart. Om de binnenvaart echter nog meer kansen te geven, moet dringend ook werk gemaakt worden van de andere knelpunten op het kanaal Gent-Brugge. 

Voka West-Vlaanderen roept daarom de beleidsverantwoordelijken op om zo snel mogelijk een beslissing i.v.m. de locatie van de nieuwe Dampoortsluis in Brugge te nemen, én de doortocht Brugge-Beernem aan te pakken. 

5) Bedrijven én de haven moeten Brexit-proof worden

Voor veel ondernemingen uit de regio is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke exportbestemming, en dat zal ook na de Brexit zo blijven. Toch laat de Brexit zich meer en meer voelen bij onze bedrijven. Door de devaluatie van de Britse pond is het nu al moeilijker voor bedrijven om hun activiteiten rendabel te houden. Daarnaast wordt gevreesd voor bijkomende douanecontroles, importtarieven of andere kosten die te wijten zijn aan de verschillen op het vlak van regelgeving. 

Daarom zal Voka aan de hand van bedrijfsbezoeken de impact van de Brexit in kaart brengen en de resultaten tijdens verschillende overlegmomenten overmaken aan alle betrokken onderhandelingspartijen. Voka zal ook de bedrijven in West-Vlaanderen informeren over en voorbereiden op het correct exporteren naar ‘derde landen’, buiten Europa, zoals dat het geval zal zijn voor export naar het Verenigd Koninkrijk na de effectieve uitstap uit de EU. 

Voor de haven van Zeebrugge in het bijzonder is de Brexit een grote uitdaging, aangezien het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste verbinding is. Het “Brexit-proof” maken van de haven wordt dé uitdaging voor 2018. Voka West-Vlaanderen zal zich ten volle inspannen om de haven zo goed mogelijk te ondersteunen.
 

Dieter Coussée - regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen - 056 26 13 81 - dieter.coussee@voka.be
DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx