Skip to main content
Talent

Werkbaar werk

Binnen de SERV, het sociaal overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, wordt elke drie jaar een meting van de werkbaarheid gemaakt bij een breed panel van Vlamingen. Bij de laatste meting wezen de resultaten op een achteruitgang op vlak van werkdruk en -stress. Daarom werd door de sociale partners, waaronder Voka, een actieplan opgesteld. Hierbij wil men inzetten op sensibilisering, verdere uitdieping, studie alsook ondersteuning van ondernemingen die problemen op vlak van kwaliteit van arbeid willen aanvatten.

 

Sonja Teughels - Senior Adviseur Arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be -  0472 34 26 60
Werkbaar werk
ING
SD Worx