Skip to main content
Lasten en Kosten

Doelgroepenbeleid

Liefst 34 doelgroepmaatregelen, waaronder RSZ-kortingen en premies, omvatte het arbeidsmarktbeleid in ons land tot voor kort. Tal van specifieke voorwaarden golden op vlak van werkloosheidsduur, leeftijd, handicap en scholing. Bovendien was de uitbetaling ervan zonder meer gebrekkig. Voka pleitte al lang voor een sterke vereenvoudiging daarvan.

De zesde staatshervorming gaf Vlaanderen de mogelijkheid om het doelgroepenbeleid effectief aan te passen: zoveel mogelijk bijna-automatische maatregelen via RSZ-korting en voor slechts drie doelgroepen – jongeren, ouderen en mensen met een arbeidshandicap. Ook werd het behoud van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) gegarandeeerd. Naar aanleiding daarvan werd de VokaWijzer ‘Doelgroepverminderingen’ uitgebracht.

Doelgroepenbeleid
Veronique Leroy - Adviseur Sociaal Recht & Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be -  0478 88 03 34

Publicatie

Vokawijzer doelgroepverminderingen

ING
SD Worx